Ilex crenata Thunb. var. paludosa (Nakai) H. Hara


Source: USDA