Nymphaea odorata Aiton ssp. odorata American white waterlily


Source: USDA