Ozark Big-eared Bat, Corynorhinus townsendii ingens