Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L. Nesom New York aster


Source: USDA