Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L. Nesom var. elodes (Torr. & A. Gray) G.L. Nesom New York aster


Source: USDA