Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L. Nesom var. novi-belgii New York aster


Source: USDA