Xanthopsorella texana (W.A. Weber) Kalb & Hafellner Texas xanthopsorella lichen

Symbol: XATE5
Group: Lichen
Family: Catillariaceae
Growth Habit: Lichenous
Native Status:
  
Synonyms:
  LETE21 Lecidea texana W.A. Weber
  PSTE9 Psora texana W.A. Weber
  XATE6 Xanthopsora texana (W.A. Weber) Gotth. Schneid. & W.A. Weber
Classification:
     
Kingdom   Fungi – Fungi
Division   Ascomycota – Sac fungi
Class   Ascomycetes
Order   Lecanorales
Family   Catillariaceae
Genus   Xanthopsorella Kalb & Hafellner – xanthopsorella lichen
Species   Xanthopsorella texana (W.A. Weber) Kalb & Hafellner – Texas xanthopsorella lichen

Source: USDA